Visepop med ein smak av verda

I krysningspunktet mellom vise-pop, funk og verdsmusikk finn du Sondre Mælands musikalske univers. Med tekster som tar for seg både livets oppturar og nedturar, musikk som fengjer på tvers av generasjonar og landsdelar og genuin speleglede, komplementerast det heile av Sondres smittende entusiasme og stødige leiarskap av bandet.


Foto: Magnus Owe